Skip navigation

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerinti Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

A következő adatvédelmi tájékoztató célja, hogy érthető, átlátható és áttekinthető módon tájékoztassa Önt arról, hogy a www.schmolz-bickenbach.hu címen található honlapunk látogatásakor hogyan kezeljük személyes adatait. Amennyiben az általunk alkalmazott adatvédelmi szabályok értelmezésével kapcsolatos vagy bármilyen más kérdést tisztázni szeretne, forduljon a dpo@schmolz-bickenbach.com e-mail-címen elérhető adatvédelmi tisztviselőnkhöz, aki szívesen nyújt további tájékoztatást.

2. Adatkezelő

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) 4. cikk (7) bek. értelmében az Ön személyes adatai tekintetében az Adatkezelő a

SCHMOLZ + BICKENBACH Magyarország Kft.

1151 Budapest

Mogyoród útja 40-42.

Magyarország („SCHMOLZ + BICKENBACH“)

3. Adatvédelmi tisztviselő

A SCHMOLZ + BICKENBACH a GDPR 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A SCHMOLZ + BICKENBACH adatvédelmi tisztviselője a következő e-mail-címen érhető el:

dpo@schmolz-bickenbach.com

4. Az adatvédelmi jogszabályok alapján Önt megillető jogok

Az érvényes adatvédelmi jogszabályok értelmében Ön a személyes adataival kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik a SCHMOLZ + BICKENBACH vállalattal szemben.

Tájékoztatáshoz való jog: Önnek bármikor módjában áll a SCHMOLZ + BICKENBACH-tól arra vonatkozóan tájékoztatást kérni, hogy a SCHMOLZ + BICKENBACH tárol-e Önről személyes adatot, és ha igen, akkor milyet. A SCHMOLZ + BICKENBACH tájékoztatása díjmentes.

A tájékoztatáshoz való jog nem vagy csak korlátozottan áll fenn, ha és amilyen mértékben a tájékoztatás biztosítása által olyan adatok kerülnének nyilvánosságra, amelyekre titoktartási kötelezettség, pl. szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik.

Helyesbítéshez való jog: amennyiben a SCHMOLZ + BICKENBACH által tárolt személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor Önnek bármikor joga van a SCHMOLZ + BICKENBACH-tól az adatok helyesbítését kérni.

Törléshez való jog: joga van a SCHMOLZ + BICKENBACH-tól személyes adatainak törlését kérni, ha és amennyiben az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük, vagy, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és Ön visszavonja hozzájárulását. A SCHMOLZ + BICKENBACH ilyen esetben nem kezelheti tovább személyes adatait, és azokat törölnie kell informatikai rendszereiből és adatbázisaiból.

A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben

 • az adatok törlését törvény tiltja, vagy az adatkezelést törvény írja elő;

 • az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy a SCHMOLZ + BICKENBACH-tól személyes adatai kezelésének korlátozását kérje.

Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van arra, hogy a SCHMOLZ + BICKENBACH rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak akkor áll fenn, ha

 • Ön az adatokat hozzájárulása alapján vagy egy Önnel kötött szerződés alapján bocsátotta a rendelkezésünkre, és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: amennyiben a SCHMOLZ + BICKENBACH személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Ön olyan módon érvényesítheti az érintettként a SCHMOLZ + BICKENBACH-hal szemben fennálló összes fent említett jogát, ha konkrét kérését elküldi a következő e-mail-címre:

dpo@schmolz-bickenbach.com

5. Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga

A GDPR 77. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.

6. Profilalkotás

A GDPR-ben megfogalmazott formában a SCHMOLZ + BICKENBACH nem alkalmaz ún. „profilalkotási” eljárást. A profilalkotás személyes adatok teljesen automatizált kezelésének olyan formája, amelynek célja egy személy (pl. személyes preferenciák alapján történő) értékelése, valamint viselkedésének elemzése vagy előrejelzése.

7. Naplózási adatok kezelése

Amikor Ön megtekinti weboldalunkat, akkor a weboldalunk megjelenítéséhez technikailag szükséges adatokat rögzítjük. Ez a következő, az Ön böngészője által szerverünknek automatikusan továbbított személyes adatokat foglalja magában (ún. naplófájlok):

 • IP-cím

 • Az Ön által meglátogatott weboldal (alkalmazás) lekérésének/látogatásának dátuma és időpontja

 • Időeltérés a greenwichi időzónához (GMT) képest

 • Kérés tartalma (az Ön által meglátogatott oldal címe)

 • Hozzáférési állapotjelentések/HTTP státuszkódok

 • Továbbított adatmennyiség

 • Weboldal, ahonnan a kérés érkezett

 • Az Ön által használt böngésző adatai

 • Operációs rendszer és annak felülete (az Ön által a weboldal megnyitására használt számítógép operációs rendszere)

 • Böngésző szoftver verziója és nyelve

Az ezzel kapcsolatos személyes adatkezelés jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja képezi. Az említett adatok felhasználása nélkül a weboldalt nem lehet megtekinteni, és a felhasználók számára elérhetővé tenni. A weboldal eléréséhez és használatához szükséges technikai feltételek megteremtése ennélfogva jogos érdekünk.

Ezeket az adatokat mind a weboldalt üzemeltető PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Németország, mind a SCHMOLZ + BICKENBACH megkapják. Az adatok kezelése és feldolgozása kizárólag az Európai Unió területén belül történik.

A naplófájlok adatait 60 napig tároljuk, utána töröljük.

8. Levelezőlisták médiaközleményekhez és hírlevelekhez

Ha feliratkozik a SCHMOLZ + BICKENBACH Médiaközlemények levelezőlistára vagy más hírlevelünkre, és ahhoz hozzájárulását adja, akkor az ott megadott elérhetőségi adatait az Ön által igényelt újdonságokat tartalmazó hírlevelek kiküldésének céljából tároljuk és kezeljük. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés és adatfeldolgozás jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja képezi.

A médiaközlemények levelezőlistára vonatkozó hozzájárulás szövege a következő:

Igen, hozzájárulok ahhoz, hogy a SCHMOLZ + BICKENBACH az általam igényelt médiaközleményeket e-mailen megküldje számomra, és ebből a célból az általam megadott személyes adatokat kezelje. A médiaközleményeket bármikor díjmentesen lemondhatom az ir@schmolz-bickenbach.com e-mail-címen.

A hírlevelekre vonatkozó hozzájárulás szövege a következő:

Igen, hozzájárulok ahhoz, hogy a SCHMOLZ + BICKENBACH az általam igényelt hírleveleket e-mailen megküldje számomra, és ebből a célból az általam megadott személyes adatokat kezelje. A hírleveleket bármikor díjmentesen lemondhatom az ir@schmolz-bickenbach.com e-mail-címen.

A médiaközleményeket, valamint a hírleveleket jövőbeli hatállyal bármikor lemondhatja, és ezáltal hozzájárulását visszavonhatja. A médiaközleményeket, valamint hírleveleket tartalmazó összes e-mailünkben megtalálható az ezek lemondására szolgáló hivatkozás. Mihelyt visszavonja hozzájárulását, adatait töröljük, amennyiben azok megőrzését nem írja elő jogszabály.

A médiaközlemények, valamint a hírlevelek igénybe vétele az Ön számára teljesen önkéntes, nem feltétele a weboldal használatának. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudunk Önnek médiaközleményeket, valamint hírleveleket küldeni, ha ehhez nem adja hozzájárulását, illetve visszavonja azt.

9. Kapcsolatfelvételi űrlap

Weboldalunkon kapcsolatfelvételi űrlap található, aminek segítségével megküldheti számunkra a SCHMOLZ + BICKENACH-ra, weboldalunkra vagy más témákra vonatkozó megkereséseit. Ezenkívül e-mailben is fordulhat hozzánk.

Amikor Ön kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben fordul hozzánk, akkor az Ön által megadott adatokat (különösen e-mail-címét, vezetéknevét és utónevét, megkeresésének szövegét, valamint a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben megadott összes többi adatot) megkeresésének feldolgozása és kérdéseinek megválaszolása céljából tároljuk.

Az e célból végzett személyes adatkezelés jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja képezi. Amikor Ön megkereséseket intéz hozzánk, mind az Ön, mind a mi érdekünk, hogy kérésének feldolgozása céljából elérhetőségi adatait kezeljük. A kapcsolatfelvételi űrlap igénybe vétele az Ön számára teljesen önkéntes, nem feltétele a weboldal használatának. Természetesen kérésével nem tudunk foglalkozni, ha Ön nem bocsátja rendelkezésünkre a kapcsolatfelvételi űrlapon kért adatokat

A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat töröljük, amikor ezekre már nincs szükség kérésének feldolgozásához. Az adatokat csak akkor tároljuk hosszabb időre, amennyiben az adatok ilyen időtartamú megőrzését jogszabály írja elő, ezt követően töröljük azokat.

10. Cookie-k használata

Weboldalunkon úgynevezett cookie-kat használunk. A cookie-k olyan, beállítási adatokat tartalmazó kis méretű szöveges fájlok, amelyeket weboldalaink meglátogatásakor webszervereink az Ön böngészőjének küldenek, és amelyeket a böngésző későbbi lekérdezés céljából az Ön számítógépén tárol.

Weboldalunk cookie-k segítségével tud böngészőjéből adatokat lekérdezni és tárolni. Ilyen adatok lehetnek például az Önről, beállításairól vagy a számítógépéről szóló adatok. Ezeket az adatokat többnyire a weboldal kívánt működésének biztosítása céljából használjuk fel. Ezek az adatok általában nem alkalmasak az Ön közvetlen azonosítására. Az adatok felhasználásával weboldalunk látogatása során személyre szabott felhasználói élményt nyújthatunk Önnek. A SCHMOLZ + BICKENBACH két különböző típusú cookie-t alkalmaz:

(1) Munkamenet-cookie-k (átmeneti cookie-k)

Az általunk használt egyik típus az ún. „munkamenet-cookie-k” (ezeket átmeneti cookie-knak is nevezik.) A munkamenet-cookie-kat a böngésző csak weboldalaink látogatásának időtartamára tárolja, az oldal elhagyásakor törli azokat. A munkamenet-cookie-k kizárólag arra szolgálnak, hogy Önt honlapunk látogatása során egyetlen munkamenet-azonosítóval azonosítsuk. A munkamenet-cookie-kat a böngésző minden munkamenet lezárásakor törli. A munkamenet-cookie-kat nem használjuk más célra.

Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek weboldalunk üzemeltetéséhez, azokat rendszereinkben nem lehet kikapcsolni. A böngésző ezeket a cookie-kat általában csak az Ön által végzett, szolgáltatás-lekérésnek megfelelő tevékenységekre válaszul helyezi el, például az adatvédelmi beállítások meghatározásánál, regisztrációkor, vagy űrlapok kitöltésekor. Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy az minden cookie-t letiltson, vagy értesítést küldjön a cookie-k elhelyezéséről. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az oldal egyes részei nem működnek majd megfelelően.

A munkamenet-cookie-k használatának jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja képezi. A munkamenet-cookie-k használata nélkül technikailag nem tudjuk üzemeltetni weboldalunk szolgáltatásait, továbbá Ön nem tudja megtekinteni és használni weboldalunkat. Amennyiben mégis törölni kívánja ezeket a cookie-kat, annak módját a 11. pontban írjuk le.

(2) Tartós cookie-k (Google Analytics)

A fentieken kívül használjuk harmadik személyek által elhelyezett cookie-kat: a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű cookie-jait. A Google Analytics a felhasználó számítógépén tárolt, az Ön weboldalhasználatának elemzését lehetővé tevő cookie-kat alkalmaz. A Google Analytics szolgáltatás segítségével Internetes ajánlatunkat a felhasználók igényeihez tudjuk igazítani, például azáltal, hogy megállapítjuk, mely oldalakat találtak különösen érdekesnek, milyen oldalakon kell vonzóbb tartalmakat elhelyezni, vagy hogy milyen forrásból érkeznek a felhasználók, és mennyi ideig tartózkodnak oldalunkon. A cookie által a weboldal használatáról létrehozott adatokat a Google általában az Amerikai Egyesült Államokban elhelyezkedő szerverére továbbítja, és ott tárolja. Weboldalunkon az IP-anonimizálás aktiválása következtében a Google a felhasználó IP-címét először lerövidíti, amennyiben az az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló egyezmény egyéb államaiban található. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a Google a teljes IP-címet továbbítja egy Amerikai Egyesült Államokban lévő szerverére, majd ott rövidíti le. Ez okból felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Google Analytics alkalmazása során az adatokat bizonyos körülmények között az EU-jog alkalmazásán kívül eső területen is feldolgozhatják.

A weboldal üzemeltetőjének megbízása alapján a Google ezeket az adatokat arra használja, hogy kiértékelje a felhasználók weboldalhasználatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, és további, a weboldal használatával és az Internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által a Google Analytics alkalmazásának keretén belül továbbított IP-címet nem kapcsolják össze semmilyen, a Google által tárolt adattal. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Google Analytics használatához adott hozzájárulás teljes mértékben önkéntes. A hozzájárulás megadása nem feltétele a weboldal használatának.

A SCHMOLZ + BICKENBACH a Google Analytics által használt cookie-k tárolási idejét a lehetséges legrövidebb 14 hónapra állította be. E határidő lejárta után a cookie-k automatikusan törlődnek.

A SCHMOLZ + BICKENBACH szerződést kötött a Google Analytics használatáról. A Google Analytics szolgáltatást csak az Ön előzetes hozzájárulása alapján alkalmazzuk, amely hozzájárulást Ön jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhat (lásd 11. pont).

11. A cookie-k törlése, a cookie-k használatához adott hozzájárulás és annak visszavonása

A következő fejezetben ismertetjük, hogyan tudja szabályozni a cookie-k használatát, illetve hogyan vonhatja vissza a Google Analytics használatához adott hozzájárulását.

(1) Google Analytics

A Google Analytics szolgáltatást csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén használjuk. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés és adatfeldolgozás jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja képezi. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

A hozzájárulás szövege a következő:

Igen, visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy a Google Analytics cookie-kat tároljon készülékemen, és az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott személyes adataimat feldolgozza. Az Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat arról is, hogyan élhetek a hozzájárulás visszavonásának jogával. A hozzájárulás megadása önkéntes, és nem feltétele a weboldal használatának.

A hozzájárulás visszavonásának kétféle módja van. A hozzájárulás visszavonásának következtében megszűnik a cookie-k által létrehozott, és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét) rögzítése és Google részére történő továbbítása.

 • A Google által végzett adatgyűjtést és adatfeldolgozást a következő hivatkozáson található böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja. A jelenleg érvényes hivatkozás: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 • A Google Analytics cookie-jainak elhelyezéséhez adott hozzjárulását a következő módon is visszavonhatja: böngészője beállításainál törölje az előzményeket és az összes cookie-t, majd böngészőjével töltse újra oldalunkat. A cookie-beállítások kiválasztóablakban válassza ki a Google Analytics használatának letiltása lehetőséget.

(2)Munkamenet-cookie-k

Amennyiben mégsem kívánja a munkamenet-cookie-k használatát engedélyezni, abban az esetben böngészője beállításainál saját maga is szabályozhatja a cookie-k használatát. Ha letiltja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy a weboldal egyes részeit nem tudja majd használni.

12. Google Térkép, YouTube és LinkedIn-hivatkozások használata

Weboldalainkon megtekintheti a SCHMOLZ + BICKENBACH közösségi hálózatokon (YouTube, LinkedIn) elhelyezett tartalmait is, illetve használhatja útvonaltervezésre a Google Térképet. Weboldalunkon ezeket a szolgáltatásokat azonban csak külső hivatkozásként tesszük elérhetővé. A fenti vállalatok csak akkor dolgozzák fel adatait, ha Ön a megfelelő beágyazott grafikus elemre kattint. Ekkor a rendszer átirányítja az adott szolgáltató weboldalára. Amennyiben nem szeretné, hogy az említett szolgáltatók hozzáférjenek adataihoz, kérjük, ne kattintson a hozzájuk tartozó grafikus elemekre.

Budapest, 2018. május 25.